dijous, 5 de maig de 2011

El feudalisme ha mort?

El feudalisme: és un sistema polític, econòmic i social. Els regnes es dividien en petits territoris semi-independents on l'amo proporcionava protecció als seus vassalls a canvi de tributs i treball a les seves terres. Els senyors feudals eren nobles o membres de l'església i tenien una relació de dependència més o menys forta amb el rei.

Monarquia española: Un rei, uns nobles (govern), uns territoris semi-independents (autonomies) governats  per senyors (presidents autònoms), uns vassalls (població) que segueixen pagant uns (molts) tributs a senyors i nobles a canvi d’uns hipotètics favors  i d’una protecció
Estructura federativa: Un rei (president), uns nobles (junta), uns territoris semi-independents (vegueries) governats  per senyors (veguers), uns vassalls (federats) que paguen tributs a canvi de protecció (llicències).
Algú em pot dir que ha canviat? L’únic que ha canviat és que presidents i governs els escullen els vassalls, però el funcionament  polític i econòmic és molt semblant: el vassall paga i mantè als senyors, nobles i reis
No creieu que és hora de fer canvis? No és hora que els vassalls tinguin accés directe a decidir? No creieu que senyors i nobles no han de tenir dret a “vetar”?
Cal buscar nous sistemes d’organitzar-nos, els sistemes actuals estan caducats o si més no estan viciats i calen reformes a fons, del contrari seguirem en el sistema feudal, pagant i pagant, per que alguns visquin de les esquenes d'altres.

Cap comentari: