dimarts, 11 de gener de 2011

Neix la Palestra per un excursionisme fort i independent

Carta enviada a totes les entitats excursionistes i clubs de Catalunya

Benvolguts i benvolgudes companys i companyes excursionistes,

Ja han passat dos anys de les eleccions a la FEEC, que van donar com a resultat la Junta Directiva actual. Entre d’altres temes, aquell procés va servir per posar damunt la taula el debat sobre el tipus de relació de la nostra federació amb la FEDME. Des de la candidatura “Per una FEEC Forta i Independent” es proposava la desvinculació, mentre que l’altra candidatura, que finalment va ser la guanyadora, era i s’ha mantingut partidària de seguir vinculats a l’espanyola.

En aquests dos anys de mandat de l’actual junta, observem amb preocupació una davallada del marge de maniobra de la FEEC i una subordinació cada cop major cap a la FEDME. La política portada aquests dos anys, deixa sense contingut el que afirmava el seu programa: La FEEC és el representant de l’excursionisme català davant qualsevol organisme públic o privat, nacional o internacional, les relacions amb la FEDME no han de ser d’enfrontament. (http://entitatsipais.blogspot.com/2008/12/rea-institucional.html). Del “no enfrontament” s’ha passat a una submissió mal dissimulada que dona com a resultat una FEEC que va perdent pes, personalitat i influència en el món excursionista, tant a nivell català, com internacional; i sempre en favor de la FEDME.

Aquest moment de desil•lusió i la sensació de debilitat, davant el procés d’absorció endegat per la FEDME, ens ha portat, als components de la candidatura “Per una FEEC forta i Independent”, així com a altres excursionistes, a constituir-nos en “Palestra per un Excursionisme Fort i Independent”. Volem revifar, entre d’altres coses, el projecte de desvinculació de l’espanyola. Com a primer pas i imprescindible per reconstruir l’excursionisme català. És per aquest motiu que ens dirigim a vosaltres, per demanar-vos la vostra opinió.

Tot recordant a tothom que, d’acord amb la legislació vigent en aquesta matèria, que no ha estat retallada per cap Tribunal Constitucional, “les federacions esportives catalanes gaudeixen de personalitat jurídica i capacitat d’actuar plenes per al compliment de les seves finalitats” (punt 2 de l’article 38 del Decret 58/2010, de 4 de maig de les entitats esportives), fet que implica que no es depèn de les federacions espanyoles ni de ningú més si no és per voluntat pròpia i per acord d’assemblea,

Volem fer conèixer els avantatges de la desvinculació de la FEDME:

1 Les entitats i clubs de la FEEC ens estalviaríem haver de pagar la quota anual a la FEDME.

2 Els federats catalans ens estalviaríem més de 150.000€ anuals, que és el que ens costa en conjunt habilitar les llicències a la FEDME.

3 La FEEC podria representar oficialment i de forma exclusiva l’excursionisme català, davant d’organismes i institucions internacionals.

4 La FEEC podria organitzar oficialment esdeveniments competitius i no competitius de caràcter internacional.

5 Deixaríem de ser una federació autonòmica per voluntat pròpia, per passar a ser una federació nacional i independent.

6 La FEEC podria gestionar els seus refugis i signar acords de reciprocitat amb altres federacions.

7 Els nostres equips nacionals podrien participar oficialment a les competicions internacionals on se’ls admetés com a tals sense haver d’escoltar l’argument que ja estan representats per la FEDME.

Tots aquests avantatges, creiem que són la part tangible d’un sentiment que entenem majoritari dins l’excursionisme català, i que ha arribat l’hora de fer-lo palès. Per això, demanem que totes les entitats excursionistes es manifestin, per, finalment, plantejar la desvinculació en una assemblea.

Perquè la desvinculació de la FEDME és a les mans dels clubs que conformen l’assemblea; només ens cal modificar els actuals estatuts de la FEEC allà on ens vinculen a la FEDME.

I per a fer-ho encara més possible i visible, us demanem, a part de la posició de la vostra entitat, que també ens feu arribar la vostra opinió personal.

Us desitgem un molt bon any 2011! amb la ilusió que sigui aquest i no cap de posterior, l’any de la desvinculació.

PALESTRA PER UN EXCURSIONISME FORT I INDEPENDENT

Barcelona, gener 2011

Cap comentari: