dilluns, 19 d’abril de 2010

FEEC: resultat 2009

El proper dissabte es celebrarà l’Assemblea anual ordinària de la FEEC, on es presentaran els resultats econòmics del 2009. Resultats amb beneficis per la FEEC. Però malgrat això, caldria que alguna entitat o entitats, demanés a la Junta actual explicacions sobre algunes partides i en especial a les que detallo a continuació:

Pèrdua de subvencions rebudes per organismes oficials


Entitat                                          2008                   2009                  Diferència

Consell Català de l’Esport        339.528,15        326.694,06             - 12.834,09

Departament de Governació        3.000,00                     0,00              - 3.000,00

Depart. de Vicepresidència       10.100,00              4.200,00               - 5.900,00

Consells Comarcals                   5.000,00                      0,00            - 5.000,00

Per contra s’han buscat recursos privats com La Caixa (6.000€) i Tresorerie Cerdagne (2.000€). Però el balanç finals ha estat negatiu per la FEEC, en 17.508,05€

En el capítol d’ingressos, és molt significatiu el descens de la publicitat al Vèrtex, en gairebé 25.000€ i els ingressos per cursos de l’ECAM, en gairebé 20.000€ menys que l’any 2008.

El que sembla un capítol esgotat, és el de la “Promoció de bastons”, de 15.000€ pressupostats, només s’han ingressat 6.448,45€. El que fa reflexionar en que algú hi feia negoci o bé ara s’han regalat per retornar favors o potser han deixat d’interessar els bastons?

Balança també negativa, com no, amb la FEDME, 173.368,20€ de despesa per habilitar-li les llicències, més de 7.000€ sobre el pressupostat. I en canvi per contra, només s’han rebut 9.979.61€ de subvenció de “la española”, és dir uns 300€ menys que l’any 2008, és dir la balança encara s’ha desequilibrat més. I seguiran tossuts en no trencar amb les sangoneres.

Seguint analitzant les despeses, sorprèn l’augment en més de 6000€, en despeses de representació de la Junta Directiva (32.033,58€), que ha produït aquest augment de gairebé el 25% sobre el pressupostat? Tant representats estem? Pel que és dedueix de les noticies que arriben a les entitats i als federats, no s’ha fet res especial que no es fes anteriorment.

Extraordinari també l’augment de despeses per les assemblees, de 850,70€ pressupostats a 4.348,79€, algú ho pot explicar?

Seguint amb les despeses, s’ha produït un estalvi en els sous de l’Àrea Tècnica, la major part de l’estalvi gràcies a l’acomiadament injustificat del Director Tècnic.

Alarmant el capítol de Senders, al voltant de 4.500€ d’estalvi en el manteniment de senders, és dir no s’han cuidat, de la mateixa forma que tampoc s’ha fet formació pels cuidadors de senders, ja que la despesa ha estat 0. La mateixa quantitat que s’ha destinat de subvenció a les entitats per homologació de senders. Crec recordar que el lema d’aquesta junta era “ENTITATS i País”.

El manteniment de refugis també ha caigut pel terra, concretament més de 15.000€ d’estalvi, serà que no necessiten mantenir-se els nostres refugis, cada cop més precaris?

Escandalós també el tema de curses de muntanya, mentre les despeses de “coordinació” han augmentat en més de 2.500€, les destinades a la Copa i Circuit han disminuït en algo més de 1.000€.

Seguint en curses de muntanya, la Selecció que disposava de 42.000€, va poder disposar només de 33.363,07€, gràcies a la retallada “imposada” pel senyor que s’esgarrifa quan sent parlar de curses de muntanya, potser aquesta retallada era per poder -se pagar les seves despeses de representació.

Per acabar el tema de despeses, caldrà que algú expliqui les següents partides no pressupostades:

Més 15.000€ en l’organització de proves d’escalada i més de 13.000€ en el Psicobloc

19.877,35€ en “Altres despeses financeres”???

Algú també Haurà de donar explicacions dels més de 12.000€ gastats en serveis jurídics, potser són honoraris dels procés electoral?

Cap comentari: